ระบบสนับสนุนงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ(e-Planning)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
   
เลือกคณะ/หน่วยงาน 
กรอกรหัสผ่าน 
 
  ขณะนี้มีผู้ใช้ online = 1 ท่าน
  ** แก้ไขออกรายงานไม่ได้ คลิกที่นี่ **   Download OF97 คลิกที่นี่
   
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้ทางคณะผู้จัดทำทราบได้ทาง
Web board หรือ Email หรือ โทร.3150,3155,3144 Mr.Soonthorn 3147 - 8
คำแนะนำ - สามารถขยายหน้าจอได้โดยกด Ctrl+ เพื่อขยายและ Ctrl - เพื่อย่อขนาด